Ses, sosyal iletişimde kullanılan önemli araçlardan biridir. Ayrıca bireyin toplumsal statüdeki yerini belirlemede de etkili rol oynar. Ses tonunun bireyin fiziksel görüntüsüne, genel yaşantısına ve cinsiyetine uygun olması önemlidir.

Güzel bir ses, karşı tarafı etkileyerek olumlu izlenimler bırakmayı sağlayabilir ve böylece kişinin yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olabilir. İnsanlar, çeşitli sebeplerden ötürü ses değişimine ihtiyaç duyabilir. Ses estetiği, sesini inceltmek veya kalınlaştırmak isteyen bir bireye cerrahi müdahale uygulayarak istediği sese sahip olmasına yardımcı olabilir.

Ses Estetiği Nedir?

Ses estetiği, genel olarak sesinden hoşnut olmayan, kalıcı ses kısıklığı problemi olan, perde bozukluğu veya farklı ses bozukluklarına sahip bireylerin istedikleri sese sahip olması için başvurduğu cerrahi bir işlemdir. Çeşitli hormonal durumlar ve ses telleri etrafında bulunan nodüller bireyin sesinde bir takım değişikliklere yol açabilir. Bu ses değişiklikleri bireyin ruhsal durumunu olumsuz etkileyerek toplumdan soyutlanmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda birey ses estetiği ile sesini daha uyumlu ve estetik bir hale getirebilir. Bunların dışında herhangi bir ses teli sorunu olmamasına rağmen kişi, sesinden rahatsızlık duyabilir ve kendi fiziksel görünüşüne, toplumsal statüsüne veya cinsiyetine göre sesini inceltmek veya kalınlaştırmak isteyebilir. Özellikle iletişim kurarken cinsiyet belirsizliğine yol açabilen sesler için ses cerrahisi etkili ve kalıcı bir yöntem olabilir. Ses estetiği ameliyatı, genel olara ses tellerinin yapısının değiştirilmesini içerir.

Kimlere Ses Estetiği Yapılır?

Ses, gelişen teknolojiye rağmen hala en önemli iletişim aracıdır. Kişiye uygun bir ses, kişinin yaşam kalitesini artırarak karşı tarafta güzel bir etki bırakmasına yardımcı olabilir. Ses, çeşitli faktörlerden dolayı bozulabilir veya değişebilir. Bu gibi durumlarda bireyler, daha uygun tonda bir sese sahip olmak için ses estetiği olabilirler. Genel olarak ses tonundan rahatsızlık duyan kişiler, ses estetiği yaptırabilir. Ancak en sık olarak sesinin incelik ve kalınlık durumundan dolayı sosyal iletişimde sorun yaşayan kişiler ses estetiğine başvurur. Örneğin kalın sese sahip bir kadın, telefon ile iletişim kurarken diğer kişi tarafından yanlış şekilde değerlendirilebilir. Tam tersi durum erkekler için de geçerlidir. İnce sesli bir erkek konuşma esnasında algısal olarak yanlış değerlendirilebildiğinden, yanlış bir izlenime yol açabilir. Bununla beraber, yapılı bir erkekten çıkan ince bir ses ve minyon kadından çıkan kalın bir ses estetik sorunlara sebep olabilir. Uzun süre sigara içmek de, hem kadınlarda hem de erkeklerde ses kalınlaşmasına yol açabilir. Bu gibi durumlarda ses estetiği etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Ses estetiğine başvuran bazı kişiler ise küçük yaşlarda hormon tedavisi görmüş olabilirler. Hormon tedavisi alan kişilerin sesleri sıklıkla fiziksel görünüşlerine veya cinsiyetlerine uygun olmayabilir. Bunların dışında cinsiyet değiştirmek isteyen kişiler de tercih ettiği cinsiyete göre kalıcı bir ses değişimi yaptırmak isteyebilir. Özetle, sesi cinsiyetine, yaşına ve genel fiziksel görünüşüne uygun olmayan kişiler ses estetiği yaptırabilir.

Ses Estetiği Nasıl Yapılır?

Sesini değiştirmek için doktora başvuran bir bireyin, öncelikli olarak çeşitli testler yardımıyla ameliyat için uygun olup olmadığı belirlenir. Hastanın genel sağlık durumu incelenerek tıbbi geçmişi öğrenilir. Şartların uygunluğu doğrultusunda, doktor hastanın şikâyetini öğrenerek buna yönelik bir tedavi planı hazırlar. Ameliyat hastanın ses tonu, seçilecek cerrahi yönteme göre lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Bazı durumlarda bu işlem endoskopik olarak ağızdan, bazı durumlarda ise boyundan yapılan küçük kesilerle yapılabilir. Ses cerrahisinde amaç, ses tellerinin uzunluğunu, kütlesini veya gerginliğini ayarlayarak sesin frekansını değiştirmektir. Bu sayede kişinin isteğine göre ses inceltilebilir veya kalınlaştırılabilir. Lokal anestezi ile yapılan girişimlerde ameliyat esnasında hasta kendi sesini duyarak istediği tona karar verebilir. İşlem sonrasında genellikle ağrı olmaz. Ameliyat sonrası hekimin uygun gördüğü süre boyunca hastanın ses istirahati yapması gerekebilir. Sonrasında hasta sesini kolaylıkla kullanabilir, ancak sesin tam oturması birkaç ayı bulacaktır. Ses estetiği ameliyatından sonra yapılacak olan ses terapisi uygulamaları, ameliyatın başarı oranını artırarak daha kalıcı ve etkili bir çözüm sağlamaya yardımcı olabilir.

Ses İnceltme Nedir? Nasıl yapılır?

Sesini genel fiziksel görünüşüne veya cinsiyetine uygun şekilde inceltmek isteyen bireyler ses inceltme ameliyatı olabilirler. Ses inceltme ameliyatı için öncelikle hastanın ameliyat için uygun olup olmadığı tespit edilir. Ses inceltme ameliyatı uygulaması, ses tellerinin frekansını artırarak sesi inceltmek ve daha kadınsı hale getirmek için ses tellerinde yapılan işlemleri kapsar. Ses inceltme ameliyatında kullanılan farklı teknikler vardır. Bu teknikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Wendler Tiroplasti (Anterior Commissure Glottoplasti): Ses inceltmede en sık olarak uygulanan girişimdir. Bu işlem genel anestezi altında gerçekleşir ve ağız içinden ses tellerine müdahale edilmesiyle yapılır. Ses tellerinin ön kısmı birbirine dikilerek ses teli boyunun kısalması sağlanır. Kısalan ses telleri sayesinde daha ince bir ses oluşur.
  • Lazer İnceltme (Lazer Assisted Reduction Glottoplasti): Genel anestezi altında gerçekleştirilen bu yöntem, ağız içinden lazerle ses tellerine müdahale edilmesini kapsar. Lazer yardımıyla ses tellerinin kütlesinin azalması sağlanır. Kütlesi azalan ses telleri ile ses incelir.
  • Tiroplasti Tip 4 (Cricothyroid approximation): Ses inceltmede diğer yöntemlere ek olarak kullanılan bir teknik olup krikotiroid yaklaşım olarak da bilinir. Boynun ön tarafından açılan küçük kesi yardımıyla gırtlaktaki kıkırdaklara ulaşılır. Sonrasında bu kıkırdaklar birbirine yakınlaştırılıp  uzaklaştırılarak ve ses telleri gerilerek sesin inceltilmesi sağlanır. Lokal anestezi altında uygulanan bu işlem sırasında hastanın ameliyatta kendi sesini duyması mümkün olacaktır.

Ses Kalınlaştırma Nedir? Nasıl Yapılır?

Sesi fiziksel görünüşüne veya cinsiyetine uygun olmayan bireyler, seslerini daha kalın bir hale getirmek için ses kalınlaştırma ameliyatı olabilirler. Ses kalınlaştırma ameliyatı, genellikle ince sese sahip olduğundan, psikolojik olarak etkilenen erkekler tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Ses kalınlaştırma ameliyatında amaç, ses tellerinin frekansını azaltarak sesin kalınlaştırılmasıdır. Ses kalınlaştırmak için uygulanan yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Tiroplasti Tip 3: Ses kalınlaştırmak için yaygın olarak kullanılan bu yöntem, ses kalınlaştırma ameliyatı olarak da isimlendirilir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu yöntemde ilk olarak boynun ön tarafından küçük bir kesi yapılır. Bu kesiden ses tellerine ulaşılarak ses telleri gevşetilir. Gevşeyen ses tellerinin sonucunda ses kalınlaşır. İşlem esnasında hasta kendi sesini duyarak istediği tona karar verebilir. Genellikle ağrısız gerçekleşen işlem sonrasında, herhangi bir risk durumu olmadığı takdirde hasta aynı gün taburcu edilebilir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir