Görgü kuralları, insanların toplum içinde birbirleriyle olan ilişkilerinde önemli bir rol oynar. Bu kurallar, insanların birbirlerine saygı göstermeleri, uyum içinde yaşamaları ve iletişim kurmaları için gereklidir. Görgü kurallarının uyulmaması, insanlar arasında çatışmaya, kaba davranışlara ve hoşgörüsüzlüğe neden olabilir.

Görgü kurallarının en önemli işlevi, insanların birbirlerine saygı göstermelerini sağlamaktır. Saygı, insanların birbirlerine karşı olumlu bir tutum sergilemelerini ve kabul edilebilir davranışlar göstermelerini sağlar. Görgü kurallarına uygun davranmak, insanların birbirlerine saygı gösterdiklerini gösterir ve bu da toplumda hoşgörü ve uyumun sağlanmasına yardımcı olur.

Görgü kuralları aynı zamanda, insanların uyum içinde yaşamalarına yardımcı olur. Uygun davranışlar sergilemek, insanların birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalarını sağlar. Bu da, insanların bir arada yaşarken sorunların çözümüne yardımcı olur ve toplumda huzurun korunmasına katkı sağlar.

Görgü kurallarına uygun davranmak, insanların iletişim kurmalarını da kolaylaştırır. Doğru ve uygun bir şekilde iletişim kurmak, insanların birbirlerini anlamalarını ve birlikte çalışmalarını sağlar. Bu da, iş hayatından sosyal hayata kadar birçok alanda insanların başarılı olmalarına yardımcı olur.

Görgü Kuralları Nedir?

Görgü, bir toplumda uyulması gereken saygı ve incelik kurallarıdır. Toplum içinde olumlu düzeyli ilişkiler kurmak istiyorsanız görgü kurallarına dikkat etmelisiniz. Bayramlarda, iş yerinde ve düğünlerde nasıl davranacağınızı belirler. Yeme içme alışkanlarınız da topluluktan topluluğa değişir. Görgü kuralları ile hukuk ve ahlak kuralları arasında yakın bir ilişki vardır.

Toplum İçinde Uygun Davranışlar ve Görgü Kuralları

Toplum içinde uygun davranışlar sergilemek, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini ve toplumda uyumun korunmasını sağlar. Toplum içinde uygun davranışlar sergilemek için bazı görgü kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

İlk olarak, insanların toplum içinde uygun davranışlar sergilemeleri için saygılı olmaları gerekmektedir. Başkalarının haklarına ve özellikle yaşlıların ve çocukların özel ihtiyaçlarına saygı göstermek önemlidir. Örneğin, toplu taşıma araçlarında yaşlı ve engelli bireylere yer vermek, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermek gibi davranışlar, toplumda saygılı davranışların önemli bir parçasıdır.

İkinci olarak, insanlar toplum içinde iletişim kurarken dikkatli olmalı ve kibar davranmalıdırlar. Kaba ve yıkıcı sözlerden kaçınılmalı, başkalarını rahatsız eden veya inciten davranışlardan kaçınılmalıdır. İletişimde olumlu ve açık bir tutum sergilemek, diğer insanlarla anlaşmayı kolaylaştırır ve toplumda uyumun korunmasına yardımcı olur.

Üçüncü olarak, toplum içinde uygun davranışlar sergilemek, insanların etik kurallara uygun hareket etmeleri gerektiği anlamına gelir. Etik kurallar, dürüstlük, adalet, saygı ve sorumluluk gibi değerlere dayanır. Etik değerlere uygun davranmak, insanların birbirlerine güvenmelerini ve toplumda adaletin korunmasını sağlar.

İnsanlar toplum içinde uygun davranışlar sergilerken kendilerine de dikkat etmelidirler. Kişisel hijyen, kıyafet seçimi ve yemek yeme alışkanlıkları gibi konular, insanların toplum içinde nasıl göründüklerini ve nasıl algılandıklarını etkiler. Kendilerine ve çevrelerine saygı duymak, insanların toplumda daha kabul edilebilir bir konuma gelmelerini sağlar.

Karşılaşma ve Selamlaşma Nasıl Yapılmalı?

Selamlaşma kişilerin arasındaki iletişimin sağlanmasının başlangıç aşamasıdır. Bir birlerine selam veren insanlar aralarındaki ilişkileri de kuvvetlendirirler. Selam verirken kişi güler yüzlü olmalıdır. Böylece samimiyetini de karşısındaki insana hissettirir.

 • Selamlaşmada nelere dikkat etmeliyiz.
 • Selamlaşma sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan sakınmalıyız.
 • Toplantı ve davetlerde önce ev sahibi sonra diğer kişiler selamlamalıdır.
 • Selamlaşma baş eğmek, el sallamak olduğu gibi “Günaydın” gibi sözcüklerle de olur.
 • El sıkışmada üst makamda olanların veya yaşlıların önce el uzatmaları gerekir.
 • Gerek ilk tanışmada gerekse selamlaşmada bayan el uzatmadıkça erkeğin elini uzatmaması gerekir.

Telefonla Konuşurken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Günümüzde yüz yüze görüşmekten çok telefon aracılığıyla görüşüyoruz. Peki telefonda konuşurken nelere dikkat etmeliyiz. Telefon eden bizsek kendimizi tanıtıp görüşeceğimiz kişinin adını vermeliyiz. Yanlış numarayı çevirme durumunda özür dilemeliyiz. Ölçülü ve nazik bir dil kullanmalıyız.

 • Sabah 10.00’dan önce ve akşam 22’00’den sonra telefon etmemeye özen gösterilmeli
 • Telefonlar gereksiz yere uzun meşgul edilmemeli
 • Cep telefonları uygun olmayan yerlerde sesleri açık bırakılmamalı (sinema, tiyatro gibi)
 • Telefonlarda bağırarak konuşulmamalı.
 • Görgü kurallarına dikkat ettiğimiz taktirde insanlarla aramızdaki ilişkiler daha sağlıklı ve olumlu olur.

Görgü kuralları nedir?

Görgü kuralları, toplum içinde uygun davranışları tanımlayan sosyal normlardır. Bu kurallar, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini ve toplumda uyumun korunmasını sağlar.

Görgü kurallarının amacı nedir?

Görgü kurallarının amacı, insanların birbirleriyle uyumlu ve saygılı bir şekilde iletişim kurmalarını ve toplumda uyumun korunmasını sağlamaktır. Görgü kurallarına uyulduğunda, insanlar arasındaki çatışmalar ve sorunlar azalır, toplumda daha mutlu bir yaşam sürülür.

Görgü kurallarına uyulmazsa ne olur?

Görgü kurallarına uyulmaması, insanlar arasında çatışma ve sorunlara neden olabilir. Kaba ve saygısız davranışlar, diğer insanları rahatsız eder ve onların haklarına zarar verebilir. Görgü kurallarına uyulmaması, toplumda uyumun bozulmasına neden olabilir ve insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilir.

Görgü kuralları zamanla değişir mi?

Evet, görgü kuralları zamanla değişebilir. Toplumda yaşayan insanların ihtiyaçları ve beklentileri zamanla değişir ve bu nedenle görgü kuralları da değişebilir. Örneğin, 50 yıl önce erkeklerin kadınlarla el sıkışması uygun görülmezken, günümüzde bu davranış kabul edilebilir hale gelmiştir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir